Onze missie

Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien leerlingen als unieke schepselen van God met hun eigen gaven en talenten. We willen een school zijn voor al deze leerlingen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Onze kernwaarden Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hun toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar een goede relatie tussen ouder, kind en school.

Onze visie

De Triangel is een christelijke basisschool, waar leerlingen en leraren merkbaar werk- en leerplezier ervaren. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we een actieve lerende houding bij onze leerlingen ontwikkelen. We stemmen hierbij zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen.