Onze identiteit

De Triangel is een Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag, waarbij wij gerekend worden tot het Protestants Christelijk Onderwijs.

Op basisschool de Triangel: 

  • Belijden we dat de Bijbel het Woord van God is en brengen we de kinderen kennis van de Bijbelse geschiedenis bij 
  • Leren we kinderen dat God de hemel en aarde, inclusief de mensen, goed geschapen heeft 
  • Leren we kinderen dat de zonde in de wereld is gekomen 
  • Leren we kinderen dat het noodzakelijk én mogelijk is om opnieuw geboren te worden en te geloven in de Heere Jezus Christus als enige Weg van behoud 
  • Wijzen we kinderen op hun verantwoordelijkheid om de Heere te zoeken en Hem te dienen 
  • Leren we kinderen hoe ze God kunnen leren kennen 
  • Leren we kinderen Wie God is en wat Hij doet als Vader, Zoon en Heilige Geest 
  • Gaan we het gesprek aan met de kinderen over hoe je je leven als christen vorm geeft en hoe je met elkaar omgaat 

De Triangel is een school waar we vanuit onze identiteit graag een open toelatingsbeleid hanteren. Het toelatingsbeleid is vastgesteld op IJsselrijkniveau. Op schoolniveau zal van ouders gevraagd worden bij het inschrijfformulier de grondslag van de school en een aantal praktische afspraken te ondertekenen en te respecteren.