Koningsspelen

Vrijdag 21 april hebben we met elkaar een hele gezellige morgen gehad. We zijn begonnen met een ontbijt in elke klas. Iedereen heeft daardoor genoeg energie kunnen op doen voor de rest van de morgen. Vervolgens zijn de leerlingen van groep 1 en 2 in groepjes spelletjes gaan doen op het plein voor de school. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben in groepjes spelletjes gedaan op het plein achter de school. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 konden zich inschrijven voor drie activiteiten die in de gymzaal of op/bij het voetbalveld werden gespeeld. We kunnen terugkijken op een heel geslaagde morgen! We willen iedereen die heeft geholpen heel hartelijk bedanken. Zonder uw hulp was het onmogelijk geweest om zo’n gezellige morgen aan te bieden.