Privacy

Vrijdag 25 mei treedt de nieuwe wet voor de privacy in werking. Als directie zijn we de laatste tijd hier heel druk voor geweest om dit te regelen. Op de website onder documenten kunt u een verklaring lezen hoe wij onze gegevens beschermen. Hier kan u ook het reglement lezen wat is vastgesteld binnen de federatie. 

De privacy rondom foto en filmmateriaal borgen we al langere tijd. Mocht u willen wijzigen wat u hebt aangegeven dan kan u een nieuw document downloaden van de website. 

Pinksterviering 18 mei 2018

Vrijdag 18 mei hebben we met alle leerlingen en leerkrachten een pinkstersing-in gehouden. Samen hebben we allerlei liederen gezongen die te maken hebben met het pinksterfeest. Een paar leerlingen uit groep 3 hebben ons verteld waar we aan denken met pinksteren. Juf Anette heeft samen met een paar leerlingen uit groep 8 een verhaal voorgelezen over de pinksterduif. 

pinksteren 2018 1

Avond4daagse

Even een berichtje van de Activiteitencommissie over de Avond4daagse.

Zoals velen waarschijnlijk wel hebben gehoord en/of gelezen heeft deze week de Avond4daagse plaats gevonden.

Rond de 30 kinderen hebben elke avond meegelopen deze week. Dinsdagavond hebben we zelfs bijna met 60 kinderen gelopen.

Dit jaar was er voor het eerst een jonge groep deelnemers bij die 1 dag gingen lopen in Rouveen. Vanuit de Activiteitencommissie hebben we het idee dat dat een goede zet was.

De kinderen konden op hun eigen tempo lopen en mochten ervaren wat het was om deel te nemen aan de Avond4daagse met een medaille  als resultaat. Heeft u ook nog de foto gezien van de jonge groep deelnemers in de Stentor op woensdag?

We hebben heel de week veel plezier met elkaar gehad en we hopen natuurlijk dat er volgend jaar nog meer kinderen meedoen!

Een ding is zeker; we zijn trots op alle kinderen die deze week hebben meegelopen!

Een wandelgroet van de Activiteitencommissie!

Herdenking bij oorlogsgraven Rouveen door leerlingen Triangel

Op dinsdagmiddag 24 april herdachten de leerlingen van groep 7 van de Triangel de gevallen militairen die begraven liggen op de algemene begraafplaats te Rouveen. De leerlingen hadden dit samen met hun juf georganiseerd. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats, waarbij het ene jaar leerlingen van de Levensboom de organisatie op zich nemen en leerlingen van de Triangel het andere jaar.

De ceremonie vond plaats op de algemene begraafplaats, waarbij stilgestaan werd bij de gebeurtenissen waarbij deze militairen om het leven kwamen. Burgemeester T.C. Segers vertelde de kinderen waarom het zo belangrijk is om de boodschap van vrijheid door te geven. Vervolgens werd namens de klas een bloemstuk gelegd en ook namens de gemeente Staphorst werd een boeket geplaatst. Nadat een minuut stilte in acht was genomen zongen de aanwezigen het Wilhelmus onder begeleiding van twee koperblazers. Daarna werd de ceremonie door één van de leerlingen afgesloten.

herdenking 24 april