Schoolreis groep 7

Naar de haven! (geschreven door Isa en Zara)

We gingen met schoolreisje naar de haven. We moesten garnalen pellen en daarna opeten. De jongens durfden niet maar de meisjes wel????. Daarna gingen we vissen met netten. Je kon van allerlei dieren vangen zoals: kwallen, garnalen, krabben en visjes. Je moest het net maximaal 2 minuten in het water laten liggen, want dan vang je het meest. Meester Harold had per ongeluk zijn zonnebril in het water laten vallen en zei: Wie mijn zonnebril vangt krijgt een euro.

Wadlopen (geschreven door Daan en Stefan)

Wij gingen op 19 september wadlopen met de klas in Lauwersoog. Dat wadlopen was super leuk. We zakten de hele tijd weg in de slib. Iedereen kwam heel vies van het wad. De gids liet ons zien wat er in het wad zat. Er zaten van die dikke regenwormen die van die sliertjes uitpoepten.

Hybiën (geschreven door Rick en Fedde)

Wij gingen met schoolreisje hybiën, je moest met een schepnetje door het water en je kon paling, stekelbaarsjes en garnalen vangen. Een stekelbaars is een vis met drie stekels op de rug.

haven  wad 

 

hybien 1  hybien2

Motto en logo van de Triangel

Tijdens de informatieavond is het motto en het aangepaste logo gepresenteerd.

Logo met motto groot

 

De Triangel is een christelijke basisschool met als motto ‘Veelkleurig tot bloei’,

daarom:

  • zijn kinderen met verschillende (levensbeschouwelijke) achtergronden welkom.

  • zijn we ons bewust dat elk kind unieke gaven en talenten van God gekregen heeft.

  • willen we elk kind laten bloeien zoals het bij zijn of haar gaven en talenten past.

  • zijn we gericht op bloei die de vruchten van de Geest laat zien: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

  • leren we de kinderen dat het niet alleen om hun eigen bloei gaat, maar dat ze geroepen zijn bij te dragen aan de bloei van anderen en van de gemeenschap.

 

Jaaropening 3 september 2018

Afgelopen maandag hebben we met leerlingen, collega’s en veel ouders het jaar geopend. Met elkaar hebben we nagedacht over ‘regels’. Waarom is het belangrijk dat deze er zijn en welke regels zijn van belang. Hierbij hebben we met elkaar gekeken naar de 10 geboden die God in de Bijbel geeft. We hopen en bidden dat we met ouders, leerlingen en collega’s zoveel mogelijk met elkaar de liefde zoals God dat van ons vraagt zullen verspreiden. 

jaaropening 2018

Pinksterviering 18 mei 2018

Vrijdag 18 mei hebben we met alle leerlingen en leerkrachten een pinkstersing-in gehouden. Samen hebben we allerlei liederen gezongen die te maken hebben met het pinksterfeest. Een paar leerlingen uit groep 3 hebben ons verteld waar we aan denken met pinksteren. Juf Anette heeft samen met een paar leerlingen uit groep 8 een verhaal voorgelezen over de pinksterduif. 

pinksteren 2018

Herdenking bij oorlogsgraven Rouveen door leerlingen Triangel

Op dinsdagmiddag 24 april herdachten de leerlingen van groep 7 van de Triangel de gevallen militairen die begraven liggen op de algemene begraafplaats te Rouveen. De leerlingen hadden dit samen met hun juf georganiseerd. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats, waarbij het ene jaar leerlingen van de Levensboom de organisatie op zich nemen en leerlingen van de Triangel het andere jaar.

De ceremonie vond plaats op de algemene begraafplaats, waarbij stilgestaan werd bij de gebeurtenissen waarbij deze militairen om het leven kwamen. Burgemeester T.C. Segers vertelde de kinderen waarom het zo belangrijk is om de boodschap van vrijheid door te geven. Vervolgens werd namens de klas een bloemstuk gelegd en ook namens de gemeente Staphorst werd een boeket geplaatst. Nadat een minuut stilte in acht was genomen zongen de aanwezigen het Wilhelmus onder begeleiding van twee koperblazers. Daarna werd de ceremonie door één van de leerlingen afgesloten.

herdenking 2018

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   venij
   

 

Copyright De Triangel - Rouveen