Motto en logo van de Triangel

Tijdens de informatieavond is het motto en het aangepaste logo gepresenteerd.

Logo met motto groot

 

De Triangel is een christelijke basisschool met als motto ‘Veelkleurig tot bloei’,

daarom:

  • zijn kinderen met verschillende (levensbeschouwelijke) achtergronden welkom.

  • zijn we ons bewust dat elk kind unieke gaven en talenten van God gekregen heeft.

  • willen we elk kind laten bloeien zoals het bij zijn of haar gaven en talenten past.

  • zijn we gericht op bloei die de vruchten van de Geest laat zien: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

  • leren we de kinderen dat het niet alleen om hun eigen bloei gaat, maar dat ze geroepen zijn bij te dragen aan de bloei van anderen en van de gemeenschap.

 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

 

Copyright De Triangel - Rouveen