PBS-team

Het werken volgens de systematiek van PBS moet voortdurend onder de aandacht gebracht worden bij leerlingen, schoolmedewerkers en andere betrokkenen bij de school. Om hiervoor te zorgen is er een PBS-team. Het PBS-team bestaat uit: juf Hanneke (PBS-coördinator), juf Marloes (OAS), meester Dries-Jan (groepsleerkracht), juf Ineke (gedragsspecialist) en meester Harold (directeur).