PBS?

PBS of swPBS staat voor (schoolwide) Positive Behavior Support. Vanuit PBS creeëren we op de Triangel een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

 

Wat is PBS?

PBS is een schoolbrede aanpak van gedrag in de school vanuit gedeelde waarden. Belangrijk hierbij is een positieve houding. We leren kinderen dus niet de regel: je mag niet rennen in de gang. In plaats daarvan werken we vanuit onze waarden en leren we kinderen de gedragsverwachting: Op de gang lopen we rustig en praten we zachtjes. Dit leren we kinderen vanuit onze gezamenlijke waarden.

 

 

PBS-piramide

Op school werken we aan leerprestaties en gedrag. Deze hangen samen. Voor beide werken we met een vergelijkbare systematiek. Deze wordt weergegeven in de PBS-piramide. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de opbouw van intensieve begeleiding, waarbij leerprestaties en gedrag allebei worden benoemd. We onderscheiden hierin 3 'kleuren'. 

De groene groep is de basis van de groep. Voor deze kinderen (circa 80% van de leerlingen) is een goede basisaanpak voldoende om op een goede manier tot leren te komen. Als het gaat om gedrag is het voor deze kinderen voldoende wanneer er duidelijke gedragsverwachtingen zijn en wanneer positief gedrag gezien en benoemd wordt. 

De gele groep vraagt een specifiekere aanpak. Deze groep kinderen heeft extra begeleiding nodig, soms individueel, maar vaak in een kleine groep. Dat kan bijvoorbeeld een sova-training zijn, een periode werken volgens de methodiek van kids-skills of taakspel, regelmatig gesprekken voeren met één van de leerkrachten of een andere interventie. Het gaat hier om circa 15% van de kinderen op school. 

De rode groep kinderen vraagt een intensieve begeleiding. Dit zijn altijd individuele trajecten, waarbij vaak een extern begeleider betrokken is. Ouders worden hierbij actief ingeschakeld. In sommige gevallen is onderzoek nodig om te bepalen welke interventies nodig zijn. 

 

 

 

De kern van swPBS:

Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden (respect, veiligheid en verantwoordelijkheid)

Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers.

Basiswaarden van de school zijn vertaald naar prosociaal gedrag. 

Werken in een veilige en positieve omgeving.

Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag (positieve feedback en beloningssystemen).

Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag. 

Gedragsregistratie en van daaruit sturen op gedrag. 

Samenwerking met ouders. 

Begeleiding door PBS-coach.

Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.swpbs.nl.