Missie en Visie

wordle new

Missie

Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien kinderen als unieke schepselen van God met  hun eigen gaven en talenten. We willen een school zijn voor al deze kinderen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Hierbij gaan we uit van  ‘inclusief waar mogelijk, passend waar nodig’. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hen toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar een goede relatie tussen ouder, kind en school.

We werken dagelijks hard aan de ontwikkeling van alle kinderen op onze school en willen dat de kinderen een realistisch positief zelfbeeld ontwikkelen en inzicht hebben in hun eigen vaardigheden en ontwikkeling. Met behulp van  Positive Behaviour Support (PBS) creëren we een veilige omgeving voor de kinderen. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Bij de hoofdvakken werken we gedifferentieerd naar niveau en tempo. Hierin volgen we de leerlingen systematisch.

 

Visie

In 2022 bieden wij gepersonaliseerd onderwijs waarbij ieder kind (in overleg met de leerkracht) met behulp van ICT en een portfolio zijn eigen leerproces op de hoofdvakken kan vormgeven.

Ook voor het ontwikkelen van andere talenten van de leerlingen hebben we een goed georganiseerd aanbod. Iedere leerling heeft een lerende houding ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijkt naar alles wat om hem heen gebeurt en hem bezig houdt.

Concreet betekent dit dat in 2022:

 • het eigenaarschap van het leerproces bij met name de leerling ligt.
 • de leerlingen een zelfstandige houding hebben ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijken en reflecteren op hun eigen werk en gedrag.
 • iedere leerling vanaf groep 1 een eigen digitale leeromgeving heeft.
 • iedere leerling vanaf groep 3 een device heeft.
 • het team een identiteitstraject heeft doorlopen en de identiteit opnieuw heeft gedefinieerd.
 • het team coachingsvaardigheden heeft ontwikkeld om de leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun leerproces.
 • we een positief klimaat neerzetten met behulp van PBS.
 • het team structureel werkt aan het vergroten van de vakkennis.
 • Binnen een bepaalde structuur door het team een professionele dialoog gevoerd wordt.
 • we volgens een beleid rondom talentontwikkeling in brede zin (tekenen, handvaardigheid, gym, techniek, etc.) werken.
 • het beleid rondom hoog- en meerbegaafdheid is geïmplementeerd.
 • we gecertificeerd kwadraatonderwijs bieden.
 • een aanbod rondom burgerschapsvorming is georganiseerd wat past bij onze identiteit.

 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

 

Copyright De Triangel - Rouveen