Identiteitstraject

In dit schooljaar denken we op de Triangel extra na over onze identiteit. Wat betekent het om in deze tijd hervormde basisschool in Rouveen te zijn? Die vraag is niet voor eens en altijd te beantwoorden. Het is een vraag waar we periodiek over na moeten denken. Dat gebeurt in een identiteitstraject waar allereerst het team en het bestuur bij betrokken zijn. Maar niet alleen zij: ook de ouders willen we op de hoogte houden van dit traject en een keer per jaar praten we erover met de Hervormde gemeente van Rouveen. De ondersteuning in dit traject wordt geleverd door Driestar educatief.

Op deze plaats vindt u informatie over het identiteitsproject. We nodigen u uit kennis te nemen van de ontwikkelingen. Als u behoefte hebt om te reageren zijn uw reacties welkom bij de directie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of bij de medewerker van Driestar-educatief, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees hier het laatse nieuws over het identiteitstraject

Blog n.a.v. de ouderavond op 22 november jl. over identiteit

Wie ben je, wat drijft je, wat is voor jou belangrijk in het leven?

Soms heb je van die ontmoetingen dat je later denkt: dat was de moeite waard, dat ging ergens over. Dit was wat mij betreft zo’n ontmoeting. In alle openheid, laagdrempelig, lekker in gesprek met elkaar over wat je belangrijke waarden vindt voor de Triangel, de school waar we als ouders onze kinderen 5 dagen per week aan toevertrouwen.

De school is al langer aan het nadenken over haar identiteit: wat is nou een christelijke school in deze huidige tijd.

Staat een christelijke school voor ons gelijk aan een verzameling kerkelijke tradities? Of gaat het om meer?

Waar sta je voor, wat doe je dan, hoe doe je dat, waaraan merk je dat? En wat verwachten ouders van een christelijke school. Uit een eerdere enquête onder ouders bleken grote verschillen aan opvattingen ten aanzien van de school en haar identiteit. De triangel heeft een brede achterban van ouders, zowel kerkelijk als niet- of minder kerkelijk. Je kunt daar verschillend naar kijken. Bijvoorbeeld als een probleem of als een kans…
Hoe dan ook, de verscheidenheid maakt het des te belangrijker om met elkaar te praten over wat ons beweegt en wat ons bindt.

We kregen een duidelijke spiegel voorgehouden: wat is de bron van waaruit je denkt en handelt. Waar laat je je door inspireren? Zo wat vragen die waren verwerkt in de inleiding die werd verzorgd door Henk Vermeulen (Driestar onderwijsadvies).

Het mooie van de avond was dat we in kleine groepjes verder gingen praten aan de hand van een lijst met allerlei kernwaarden waaruit we persoonlijk en vervolgens als groepje een keuze in gingen maken. Daardoor kwamen de gesprekken goed los. Er werden heel wat verschillende kernwaarden gekozen zoals: Vertrouwen, Respect, Ontdekken. In de plenaire uitwisseling werd duidelijk dat de kernwaarde Geloof niet altijd direct werd gekozen, maar dat het geloof wel als een soort verbindende factor aanwezig was, zowel in de gesprekken als in de keuze van veel andere kernwaarden. Dat vond ik mooi om te zien.

Maar ja, we kunnen misschien wel mooi praten over kernwaarden, bijvoorbeeld over Respect, maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe doen wij dat als ouders, als we bij op het schoolplein staan te wachten. Hoe vaak praten we niet over in plaats van met de persoon in kwestie. Die leerkracht zus, het bestuur zo, die ene dit, die andere dat. Ook al heb ik een punt, hoe communiceer ik dat? Zoek ik het contact, opbouwend, respectvol? Ik ontdek dat een waarde zoals respect niet kan zonder andere waarden zoals: openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid, moed, verbinding.

Het was een mooie, leerzame avond met ook een beetje ‘huiswerk’. Want spreken over identiteit begint bij jezelf. PS: bij de sluiting werd een uitdagende oproep gedaan door een ouder om bij een volgende ouderavond te proberen met zoveel te komen dat we er niet meer in passen. J

 

 

 

Terugblik studieochtend (vervolg) : De Christelijke leraar

 

2 februari 2017

Ruim 2 maanden geleden heeft de eerste studieochtend plaats gevonden met als thema “Waaraan herken je een christelijke leraar”.

Nu een vervolg op deze ochtend.

Na een korte terugblik op de eerste ochtend hebben we in kleine groepen een bijbelstudie gedaan n.a.v. Genesis 22:1-14 “Het offer van Abraham”. Een op zich bekende geschiedenis, een bekend bijbelverhaal, een geschiedenis met een diepgaande betekenis.

Bij het lezen van dit bijbelgedeelte lees je tussen de regels door over het vertrouwen dat Abraham in God had en de gehoorzaamheid om aan de oproep van God te voldoen.

Het is zo moeilijk om ons daar in te verplaatsen, we kunnen het ons haast niet voorstellen. Maar toch heeft Abraham gehoor gegeven aan het geen God hem heeft opgedragen:

“Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die Ik u noemen zal”.

En Abraham is gegaan, samen met Izak heeft hij 3 dagen gereisd, om vervolgens aan te komen op de plaats die God hem heeft gewezen.

We hebben nagedacht over de gehoorzaamheid die hier uit spreekt om te doen wat God van, in dit geval Abraham, maar ook van ons vraagt. Zal Abraham getwijfeld hebben? Hoe heeft Izak zich gevoeld?

Vragen die aan de orde zijn geweest.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het een bijbelgedeelte is waar wij veel van kunnen leren en zeker ook voor ons nu van toepassing is. We kunnen vanuit dit gedeelte zelfs de link naar Jezus en God als Vader leggen, God heeft als Vader zijn Zoon aan het kruis laten sterven voor ons. Abraham heeft de opdracht gekregen om zijn eigen, enige zoon te offeren. Het was een beproeving, God heeft in het geval van Abraham Zelf voorzien in een lam voor het brandoffer. Maar God heeft wel daadwerkelijk Zijn eigen Zoon gegeven voor ons.

Kijkend naar de leerlingen op school, het verschil in onder-, midden- en bovenbouw zal dit verhaal vanuit verschillende invalshoeken verteld kunnen worden door de leerkrachten waarbij de inhoud hetzelfde blijft maar afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen ook linken gelegd kunnen worden naar ons leven nu maar ook naar de Toekomst.

Vervolgens zijn we in 4 groepen uit een gegaan en is er gesproken over de verschillende voorbeelden die door de leerkrachten vanuit de vorige studieochtend zijn meegenomen. Iedere leerkracht moest 2 voorbeelden noemen van situaties die in de klas zijn voorgekomen waarbij hij/zij als een goed christelijk leraar heeft gehandeld en 1 situatie waarvan men denkt dat hij/zij niet goed heeft gehandeld in een bepaalde situatie.

In de eerste groepsgesprekken hebben we alleen de voorbeelden besproken maar in een latere ronde ook gesproken over de situaties waarbij het niet goed is gegaan en hoe in de toekomst dit handelen (of niet handelen) voorkomen zou kunnen worden.

Wat zijn de handvatten die we hierbij kunnen gebruiken en wat zijn juist zaken die belemmeren om vanuit de christelijke identiteit als goede leerkracht te handelen.

U kunt zich voorstellen dat er veel punten zijn benoemd.

Een christelijke leraar mag kwetsbaar zijn, en is niet altijd alleen de lieve meester of juf, maar mag (moet) ook streng en rechtvaardig zijn.

Hierbij mogen ze zich ook gesterkt weten door de hulp van God in het prachtige werk. Christelijk leraar is niet alleen de leraar die het bijbelonderwijs doet maar een christelijke leraar ben je de hele dag. En dat is niet altijd even makkelijk.

Eén van de leerkrachten noemde ‘De vruchten van de Geest’: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23)

Prachtige kernwaarden die niet alleen voor een christelijke leraar maar voor ons allemaal van waarde zijn.

Wederom kunnen we zeggen dat we waardevolle gesprekken hebben gehad met elkaar. Wij willen u als lezer van deze blog vragen om te bidden voor onze school en onze leerkrachten en dankbaar te zijn voor het christelijk onderwijs dat onze kinderen mogen ontvangen.

 

Studieochtend team: Waaraan herken je een christelijke leraar?

23 november 2016

 

Een christelijke leraar:

- Geeft bijbelonderwijs

- Stelt zijn verwachting op God en vraagt om Zijn hulp en wijsheid in gebed 

- Laat zien dat hij/zij probeert om de vruchten van de Heilige Geest na te leven. 

- Heeft oog voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en niet alleen voor de leerresultaten 

- Geloof, hoop en liefde

- Verweeft het geloof als een rode draad door alle lessen.

 

Als u dit leest, kunt u misschien nog wel meer kenmerken van een christelijke leraar bedenken. Als team en met een afvaardiging van het bestuur hebben onder leiding van Henk Vermeulen een ochtend nagedacht over dit onderwerp. Deze ochtend was ook onderdeel van het identiteitstraject die we volgen als school. Mede door middel van deze blog willen we u betrekken bij dit traject. 

 

We hebben samen een bijbelstudie gehouden over Lukas 1: 1-4. Hier schrijft Lukas hoe hij te werk is gegaan, toen hij het bijbelboek Lukas schreef. Hij heeft alles van tevoren nauwkeurig onderzocht. Daardoor is dit bijbelboek een betrouwbaar verslag van Jezus' leven. Door dit boek te lezen kun je Jezus leren kennen. Zo leer je met zekerheid geloven dat Jezus werkelijk Gods Zoon is. Wat betekent dit gedeelte voor een leerkracht? Als wij vragen hebben, mogen wij zekerheid vinden in de Bijbel. Als je zelf de zekerheid niet hebt, kun je het ook niet doorgeven aan de leerlingen. We mogen het evangelie doorgeven aan de kinderen. Ze mogen het thuis, in de kerk en op school horen. Is dat niet teveel? Nee, het evangelie is het waard om door te geven aan de kinderen. Als leerkracht mogen we ook een schakel zijn en het nog een keer benoemen. 

 

We hebben een gedeelte gelezen en besproken uit een drukproef van het boek: Essenties van christelijk leraarschap, een kleine onderwijspedagogiek. Dit boek verschijnt in januari 2017 en is geschreven door: Bram de Muynck, Henk Vermeulen en Bram Kunz. 

 

Enkele citaten uit dit boek: 

"Als christelijke leraar ben je betrokken bij het wereldgebeuren."

"Een juist zelfbeeld maakt de christelijke leraar bescheiden. Het is een geschenk van God om anderen tot leren te mogen brengen."

"Je omgang met leerlingen staat onder het grote gebod van de naastenliefde."

"Het is een vreugde als je merkt dat leerlingen bij het licht van de Bijbel zelfstandig keuzes kunnen maken en hun eigen visie kunnen verwoorden." 

 

We hebben deze ochtend samen goede gesprekken gehad en het was zinvol om na te denken over kenmerken van een christelijke leraar. We mogen dankbaar zijn dat wij op 'De Triangel' de leerlingen voor mogen gaan en bij mogen staan in het geloof.

 

Jetty van Olst 

Groepsleerkracht groep 8B  

 

Terugblik bezinningsavond

12 september 2016

Vanuit het team

Sinds een aantal jaar starten we het schooljaar met alle kinderen op school met een jaaropening en is er ’s avonds op de eerste schooldag geen ontmoeting meer tussen het team, het bestuur en gemeente- en kerkenraadsleden van de hervormde kerk omdat de bidstond voor het christelijk onderwijs niet meer op maandagavond plaats vindt. In plaats daarvan hebben team, bestuur en een afvaardiging van de kerkenraad een bezinningsavond in één van de eerste weken van het schooljaar. Dit jaar was het meteen de aftrap van het identiteitstraject.

 

Identiteit is op veel christelijke (basis)scholen een veelbesproken onderwerp. Dat is logisch, want de wereld om ons heen veranderd, bepaalde normen en waarden veranderen en dat maakt dat we ons telkens weer af moeten vragen: ‘Wat betekent het om in deze tijd een hervormde basisschool in Rouveen te zijn?’

 

Dit jaar gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. Dat doen we door samen te brainstormen, onderwerpen te bespreken als ‘christelijk leraarschap’, te praten over onze visie op onderwijs in relatie tot onze identiteit, na te denken over de plaats van bepaalde maatschappelijke thema’s in de school en samen te praten over welke normen we willen hanteren als het gaat om allerlei geschreven en ongeschreven regels die er zijn vanuit onze identiteit. Aan het einde van het traject, wat ongeveer 2 jaar gaat duren, willen we een hernieuwde en gedeelde bewustwording hebben van wat christelijk onderwijs in de context van Rouveen inhoudt. Ik vind het heel belangrijk dat dit een weg is die samen gelopen wordt, want de achterban van de school is breed. Het is heel belangrijk om te weten wat betrokkenen rondom de school vinden. Daarom zijn er ook enquêtes uitgezet bij de start van het traject, wordt de kerkenraad van de hervormde gemeente er bij betrokken en wordt er als team en bestuur veelal gezamenlijk opgetrokken.

 

Tijdens de identiteitsavond hebben we met elkaar (team, bestuur, kerkenraad) gebrainstormd over vragen als: waaraan herken je christelijk onderwijs? Dat was goed om te doen. Veel reacties kwamen overeen, maar de beelden van hoe dat er dan in de praktijk van elke dag uitziet waren behoorlijk verschillend. Iedereen vindt geloof, hoop en liefde belangrijk. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Wat betekent dat dan voor hoe je reageert op een leerling met gedragsproblemen en wat betekent dat dan voor de lesstof die je behandeld? Die beelden van de praktijk van elke dag zijn wel weer heel verschillend. Interessant om over na te denken met elkaar.

 

De uitkomst van deze brainstorm en van de enquêtes gaat de basis vormen voor het vervolg van het traject. Ik wens alle betrokkenen een mooi traject toe en hoop van harte dat we over ongeveer 2 jaar terug kijken op een proces wat voor alle betrokkenen verrijkend is geweest. Bij de opening van de avond zongen we het lied ‘Zegen ons, waar we in geloof voor leven. Zegen ons, waar we hoop en liefde geven’. Een prachtig beeld van waar het in een christelijke school om mag gaan. 

Harold Engels, directeur

 

 

Terugblik avond school-kerk. Thema identiteitstraject.

Vanuit schoolbestuur

Sinds een aantal jaren hebben we de gewoonte om samen met het team, bestuur en kerkenraad een bezinningsavond te houden in het kader van de start van het nieuwe schooljaar. Maandagavond 12 september jl. hadden we met elkaar weer deze avond. Als bestuur en team hebben we besloten een identiteitstraject op te starten om na te denken over onze wortels. Wat is de basis van ons christelijk schoolzijn? Goed en nodig om in deze tijd antwoord te kunnen blijven geven op de vragen van kinderen, ouders en omgeving.

 

De heer Vermeulen van Driestar Educatief leidde deze avond. We begonnen met een overdenking over Jozua. Hij hield het volk de keuze voor;  Wie willen jullie dienen? Hij gaf daarbij zelf het goede voorbeeld: 'maar ik en mijn huis; wij zullen de Heere dienen’. Deze lijn mogen we doortrekken naar ons heden en de verantwoordelijkheid als bestuurders, team en kerkenraad: Op de plek waar God ons heeft geplaatst ernaar streven dat wij, onze (school)kinderen en gemeenteleden de Heere dienen. Het goede voorbeeld geven en voorleven!

 

De heer Vermeulen nam ons vervolgens mee in de bezinning: Waaraan herken je een christelijke school? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een christelijke school? Wat is nodig om een christelijke school te zijn? In groepjes hebben we hierover nagedacht en aan de hand van deze vraag een aantal kenmerken benoemd. Een aantal antwoorden die er voor mij uitsprongen: houding van leerkrachten, oog voor elkaar, Bijbels-/godsdienstonderwijs, christelijk lesmateriaal, vieringen. Daarna gaf de heer Vermeulen een inkijkje in de uitslagen van de onder de ouders gehouden enquête. Gemiddeld zijn ouders tevreden over de identiteit van de school. De variatie en spreiding in antwoorden geeft wel stof tot nadenken en bezinning. In het volgende deel van de avond hebben we nagedacht over de kaders voor de christelijke school in Rouveen. Wat is lokaal van belang om er als christelijke school te zijn?

 

Samenvattend een goede avond die een waardevolle, eerste aanzet is voor het bezinningstraject met zowel ouders, team, bestuur en kerkenraad. Vooral het samen doordenken en beleven van dit traject is van groot belang! De oproep van Jozua is ons daarbij tot voorbeeld.                                                                                                                                      

Bert Eenkhoorn, bestuurslid

 

Verslag identiteitsavond 

vanuit kerkenraad Hervormde gemeente 

Als kerkenraad hebben we op een aantal momenten in het jaar een overleg met de leerkrachten en het bestuur van de Triangel. Dit is bijvoorbeeld rond de vieringen van biddag en dankdag. Ook rondom de opening van het schooljaar zijn er een aantal contactmomenten. Sinds enkele jaren is er aan het begin van het schooljaar een gezamenlijke bezinningsavond voor leerkrachten, schoolbestuur en kerkenraad. Deze avonden worden vanuit de kerkenraad als waardevol ervaren.

 

Zo was er op maandagavond 12 september weer een bezinningsavond belegd. Bert Eenkhoorn las aan het begin uit Jozua 24. Daarin stelt Jozua het volk voor de keuze: wie wil je dienen? Maar hij stelt niet alleen de vraag, hij geeft ook aan wat zijn antwoord is op deze vraag. En dat is niet alleen zijn keuze, maar de keuze van zijn hele gezin. Die keuze heeft alles te maken met identiteit. Je identiteit heeft namelijk alles te maken met de keuzes die je maakt. En dus ook met de keuzes die je niet maakt. Want dan laat je de dingen op z'n beloop.

 

Vervolgens was het woord aan dhr. Vermeulen van de Driestar. Hij begon met een korte terugblik op de avond van vorig jaar. Toen heeft hij ons namelijk ook al laten nadenken over wat christelijke identiteit is. Hij vatte het nu in 3 punten samen:

  • de bedoeling is om te denken vanuit de kern, niet vanuit de buitenkant. (Begin niet bij regels, maar wat is de gedachte achter de regels?)
  • richt je op Christus en op Gods werkelijkheid. (Ga niet alleen discussiëren over schepping of evolutie, maar verwonder je over de schitterende natuur)
  • alle onderdelen van het schoolleven zijn verbonden met de Bron. (Niet alleen de godsdienstles, maar ook rekenen en taal)

 

Vervolgens was er de gelegenheid om in groepjes te praten over de vraag waaraan je christelijk onderwijs herkent. Het blijkt dat iedereen daar wel een beeld bij heeft, maar het is nog niet zo gemakkelijk om dat met woorden te omschrijven.

 

Het volgende onderdeel was een voorlopige presentatie van enqueteresultaten. Het viel mij op dat de respons op de enquete hoog was. Dat geeft een goede betrokkenheid van de ouders aan. Het is interessant dat over bepaalde onderdelen nogal divers wordt gedacht. Dat is niet verrassend, maar als het op deze manier inzichtelijk wordt gemaakt, dan stemt dat weer extra tot nadenken.

 

De laatste vraag om over na te denken was deze: wat is er nodig om christelijke school in Rouveen te zijn? Een boeiende vraag. Als je het woord 'school' vervangt door 'kerk', dan staat er een vraag waar we als kerkenraad ook regelmatig over nadenken. Daarom vind ik het ook waardevol om als kerkenraad ook op deze avond aanwezig te zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar aanvullen.

 

Deze avond is een onderdeel van een langer traject. Dat vind ik een sterk punt. Zodoende is het geen losse flodder, maar een onderdeel van een groter geheel. En in dat grotere geheel wordt iedereen er bij betrokken: bestuur en personeel, maar ook ouders en leerlingen. Dat vind ik een hele goede keuze in dit traject. Alles in het besef dat geen mens het laatste woord heeft. Het laatste woord is aan de Heere Zelf. Net als het eerste woord overigens. Hem aan het woord laten is trouwens ook een keuze. Je kan er ook voor kiezen om Hem niet te laten spreken. Jozua roept ook ons op om de goede keuze te maken.

Adriaan Nijzink, jeugdouderling

 

Onze Identiteit zoals beschreven in de schoolgids 2016-2017

Waar staan we als school voor?

De Triangel is een Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag, waarbij wij gerekend worden tot het Protestants Christelijk Onderwijs. De schoolnaam is niet voor niets gekozen. De Triangel symboliseert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding door ouders, kerkelijke gemeente en school.

Het mensbeeld, wat bepalend is voor onze visie op onderwijs, wordt geleerd in en bepaald door de Bijbel die wij zien als Gods Woord. God heeft alles goed geschapen. Doordat wij Hem verlaten hebben, is de relatie met God verbroken. De gevolgen hiervan zijn dagelijks merkbaar in en om ons heen. God geeft in Zijn Zoon Jezus Christus de mogelijkheid om de verbroken relatie te herstellen. Door het geloof in Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding worden we behouden en dat geeft ons leven doel en inhoud.
De toevoeging Gereformeerde grondslag moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de voormalige Nederlands Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals dit in de belijdenisgeschriften de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels is verwoord. De historische band met de plaatselijke hervormde gemeente, hebben we ook na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voortgezet en daarom heten we ook nu nog Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag.

En in de praktijk?

U merkt dit in de praktijk van elke dag bij:

  • het godsdienstonderwijs
  • de omgang met elkaar
  • de keuze van en de omgang met lesmateriaal
  • het benoemingsbeleid
  • de momenten van bezinning

In de schoolgids kunt u over het bovenstaande meer informatie lezen.

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

 

Copyright De Triangel - Rouveen