Het Bestuur

 

Het bestuur van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Hervormde scholen op Gereformeerde Grondslag te Rouveen is het wettig bevoegd gezag van De Triangel. Dit houdt in dat het bestuur namens de leden van de vereniging zorg draagt en verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de school. In de statuten wordt omschreven waar de vereniging op gebaseerd is en haar motivatie uit haalt: “De grondslag van de vereniging is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Het beginsel van de vereniging is dat het onderwijs van de kinderen geheel in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.” Daarmee wordt bedoeld dat wij ons willen laten leiden door de Bijbel, zoals dit is samengevat in de belijdenisgeschriften de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 

De vereniging telt ruim 300 leden. Het bestuur bestaat uit 7 personen, die op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden gekozen. De bestuursleden moeten belijdend lid zijn van de Hervormde Gemeente te Rouveen.

 

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • De voortgang bevorderen van verantwoord Bijbels onderwijs aan de kinderen wat aansluit op de grondslag van de vereniging.

  • De voortgang bevorderen van het reguliere onderwijs.

  • Zorgdragen voor de instandhouding van de schoolgebouwen en de gebouwen van de vereniging.

  • Zorgdragen voor de financiële middelen van de vereniging en van de school.

 

Het bestuur participeert in de federatie “Veluwezoom en IJsselstreek”, een federatieve samenwerking tussen 10 schoolbesturen met 13 scholen. De samenwerking vindt plaats op o.a. het gebied van identiteit, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en financiën. Het bestuur van de federatie bestaat uit bestuursleden van de aangesloten besturen.

  

Het bestuur van De Triangel bestaat uit de volgende leden:

Naam  Functie 
 Dhr. R. Boer  Voorzitter
 Mw. L. Kuiers  Penningmeester
 Mw. M. Hengsteboer       Secretaresse
 Mw. A. de Boer  Lid
 Dhr. B. Eenkhoorn  Lid
 Dhr. A. Hokse  Lid
 Dhr. E. Lindenholz  Lid

 

 Voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2018

Mocht u een vraag of opmerking hebben voor het bestuur dan kan u die via de e-mail stellen. Klik daarvoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Harold Engels 
Mail: directie@triangel-rouveen.nl

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

 

Copyright De Triangel - Rouveen