Het Bestuur

 

Het bestuur van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Hervormde scholen op Gereformeerde Grondslag te Rouveen is het wettig bevoegd gezag van De Triangel. Dit houdt in dat het bestuur namens de leden van de vereniging zorg draagt en verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de school. In de statuten wordt omschreven waar de vereniging op gebaseerd is en haar motivatie uit haalt: “De grondslag van de vereniging is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Het beginsel van de vereniging is dat het onderwijs van de kinderen geheel in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.” Daarmee wordt bedoeld dat wij ons willen laten leiden door de Bijbel, zoals dit is samengevat in de belijdenisgeschriften de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.De vereniging telt ruim 300 leden. Het bestuur is sinds januari 2020 in handen van Scholengroep IJsselrijk.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.ijsselrijk.nl

 

Toezichthouder

De Triangel heeft een Raad van Toezicht. Deze RvT is gevormd uit het voormalig schoolbestuur en bestaat uit 7 leden. De leden van de RvT moeten belijdend lid zijn van de Hervormde Gemeente te Rouveen.

De taken van de Raad van Toezicht zijn onder andere:

  • Toezicht houden op het bestuur en de kwaliteit van het onderwijs op de Triangel.

  • De voortgang bevorderen van verantwoord Bijbels onderwijs aan de kinderen wat aansluit op de grondslag van de vereniging.

  • De voortgang bevorderen van het reguliere onderwijs. 

 

De Raad van Toezicht van De Triangel bestaat uit de volgende leden:

Naam   
Alleta de Boer (voorzitter)  
Mieneke Hengsteboer  
Arno Hokse  
Erik Compagner  
Wilco Witte  
   
   

 

 Voor het laatst bijgewerkt op 26 november 2020

Mocht u een vraag of opmerking hebben voor de RvT dan kan u die via de e-mail stellen. Klik daarvoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Yvonne Fokkens
Mail: directie.triangel@ijsselrijk.nl 

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo